Strona głównaEnergetykaRola Głównego Energetyka w Zakładzie przemysłowym lub Zakładzie sektora publicznego

Rola Głównego Energetyka w Zakładzie przemysłowym lub Zakładzie sektora publicznego

Główny Energetyk, to jedna z najważniejszych, choć niekiedy niedocenianych osób w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz zakładach sektora publicznego. Od jego wiedzy i doświadczenia zależy prawidłowe i ekonomiczne działanie instalacji oraz urządzeń energetycznych.

W szczególności dotyczy to urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. W wielu przypadkach osobom nieznającym branży może takie stanowisko wydawać się zupełnie niepotrzebne, jednak Główny Energetyk swoją przydatność może wykazać przy z pozoru typowych i niepozornych zadaniach. Np. przy opiniowaniu możliwości i zasadności wymiany przestarzałych źródeł światła na oświetlenie ze źródłami LED. Mimo powszechnego trendu stosowania nowoczesnych źródeł oświetlenia niekiedy ich montaż jest niewskazany lub wręcz grozi pożarem bez wymiany „starego” okablowania i rozdzielnic. Owszem zużycie energii czynnej będzie po modernizacji znacząco mniejsze niż przy standardowych źródłach, ale nieuwzględnienie pojemnościowego charakteru pracy zasilaczy do lamp i odkształconych prądów może nieść ze sobą zagrożenie przeciążenia instalacji i kar za pobór mocy biernej. Tak więc „lansowana” moda na „ledy” i ich energooszczędność nie jest zawsze prawdziwa.

Dobry fachowiec będzie potrafił ocenić czy w lokalnych zakładowych sieciach odkształcone prądy nie spotęgują problemów i czy taka inwestycja będzie opłacalna.

Kto może zostać Głównym Energetykiem?

By piastować tak ważne stanowisko należy mieć ku temu odpowiednie kompetencje, dużą wiedzę z zakresu elektrotechniki teoretycznej i praktycznej oraz kwalifikacje (uprawnienia) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 11844 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189. Rozumie się przez to świadectwa kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru.

Jakie są obowiązki Głównego Energetyka?

Jeśli firma decyduje się na stworzenie takiego stanowiska (etatowego lub z wykorzystaniem usług firmy zewnętrznej), to podstawowym zadaniem Głównego Energetyka jest opieka nad wszystkimi zasobami energetycznymi przedsiębiorstwa lub jedynie sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za prawidłową eksploatację instalacji energetycznych, ich naprawy oraz modernizację.

Do zadań Głównego Energetyka należy także planowanie remontów sieci energetycznych i kontrola zużycia energii elektrycznej. Często również Główny Energetyk kontroluje zapotrzebowanie na media energetyczne, optymalizuje koszty ich zakupu i zużycia oraz szuka korzystniejszych rozwiązań,
na przykład z zakresu automatyzacji produkcji.

Podsumowując, od Głównego Energetyka zależy, czy firma będzie miała zapewnione stałe i stabilne zasilanie energetyczne, co jest niezbędne dla sprawnego przebiegu procesów produkcyjnych.
Od Głównego Energetyka wymaga się również znajomości branży, tak by potrafił trafnie ocenić jakich rozwiązań potrzebuje konkretna firma.

Jakie kwalifikacje musi mieć Główny Energetyk?

Od osoby, która ma zająć to stanowisko lub osoby świadczącej usługi w w/w zakresie oczekuje się zazwyczaj kierunkowego wykształcenia w dziedzinie elektrotechniki i co najmniej kilkuletniego doświadczenia zawodowego w przemyśle i energetyce. Wymagane są również zaświadczenia kwalifikacyjne (nazywane potocznie i błędnie uprawnieniami SEP, gdyż świadectwa potwierdzające kwalifikacje wydają różne ośrodki). Główny Energetyk musi znać ustawy: „Prawo Energetyczne”, „Prawo budowlane” oraz przywołane w nich rozporządzenia i odnośne normy.

Często odpowiada on także za bezpieczeństwo pracowników, co nakłada na niego obowiązek zapoznania personelu z przepisami BHP.

Dlaczego opieka i przeglądy sieci energetycznej (elektroenergetycznej) są tak ważne?

Każda firma powinna regularnie dokonywać przeglądów instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami ustawy „Prawo budowlane” oraz jej aktów wykonawczych (rozporządzeń), a także odwołań w formie norm branżowych.
Zaniechania w przeglądach mogą skutkować nieuwzględnieniem wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela nieruchomości przy szkodach majątkowych, np. po zalaniu lub pożarze.

Specjalistyczne usługi z uwzględnieniem wytycznych powszechnie stosowanych norm w w/w zakresie oraz wymogów towarzystw ubezpieczeniowych realizuje na przykład firma Wasztan.

Przeglądów sieci elektroenergetycznej powinny dokonywać osoby z odpowiednimi kompetencjami, w przeciwnym razie kontrole mogą niczego nie wykazać lub podczas prac może dojść do nieszczęśliwego wypadku i uszkodzenia urządzeń. Np. niedoświadczony pomiarowiec nieznający specyfiki instalacji w strefach zagrożenia wybuchem przy rozłączaniu do pomiaru uziemień może spowodować przeskok iskry i wybuch. Stały nadzór nad siecią elektroenergetyczną (opieka) minimalizuje ryzyko wystąpienia przerw w zasilaniu. W firmach produkcyjnych nawet bardzo krótka przerwa generuje straty finansowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read