Strona głównaBiznesElektrownie wodne Energi z mechanizmami FIT i FIP

Elektrownie wodne Energi z mechanizmami FIT i FIP

Energa Wytwarzanie skorzysta z instrumentów wsparcia OZE, dedykowanych dla niewielkich jednostek wytwórczych energii elektrycznej, tzw. „feed-in tariff” (FIT) i „feed-in premium” (FIP). Skorzystanie z tych mechanizmów pozwoli na wzrost przychodów w linii biznesowej wytwarzania Grupy Energa.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z lipca br. umożliwia zastosowanie uproszczonej formy wsparcia dla niewielkich instalacji w postaci systemu stałej, gwarantowanej ceny zakupu, określanej mianem feed-in-tariff (FIT) i systemu dopłat do ceny rynkowej określanego mianem feed-in-premium (FIP). Z tego wsparcia mogą korzystać skorzystać ściśle określone technologie wytwórcze OZE (hydroenergia, biogaz). Instrumenty nie obejmują energii pochodzącej z fotowoltaiki czy turbin wiatrowych.

Energa Wytwarzanie, należąca do Grupy Energa, skorzysta z obu instrumentów dla trzydziestu jeden (z czterdziestu czterech eksploatowanych) małych elektrowni wodnych, czyli wszystkich spełniających wymagania ustawowe. W praktyce mechanizm stałych cen stwarza możliwości poprawy rentowności produkcji energii w niewielkich hydroelektrowniach i wzrostu przychodów z wytwarzania w Grupie Energa do września 2020 roku (do końca piętnastoletniego okresu wsparcia).

– Instrumenty FIT i FIP to bardzo atrakcyjna oferta, gdyż daje możliwości uzyskania wyższych przychodów z wyprodukowanej energii, w porównaniu do osiąganych obecnie. Cieszymy się, że większość naszych małych elektrowni wodnych z tego skorzysta – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Z oczywistych względów nie jesteśmy obecnie w stanie dokładnie powiedzieć, o ile zwiększy się nasz przychód w wyniku skorzystania ze wspomnianych instrumentów. To zależy przede wszystkim od stanu wód, a co za tym idzie wolumenu wyprodukowanej energii. Zakładamy jednak wzrost przychodów o ok. 30 %, w stosunku do uzyskiwanego w ramach poprzedniego systemu wsparcia.

Mechanizm FIT („feed-in tariff”) umożliwia wytwórcom, posiadającym instalacje o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, odejście z systemu świadectw pochodzenia lub systemu aukcyjnego i rozpoczęcie sprzedaży energii po cenie gwarantowanej. W tym przypadku sprzedawca zobowiązany kupuje energię elektryczną po cenie – na atrakcyjnym dla wytwórcy poziomie – równej 90 % ceny referencyjnej właściwej dla danej instalacji. Samodzielnie dokonuje rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej.

Drugi instrument „feed-in premium” (FIP) dotyczy instalacji o mocy nie większej niż 1 MW i nie mniejszej niż 500 kW, także umożliwia sprzedaż energii po cenie gwarantowanej. Wybrany podmiot kupuje energię elektryczną po cenie umownej, a wytwórca samodzielnie dokonuje rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej, uzyskując w efekcie cenę za energię na atrakcyjnym poziomie 90 % ceny referencyjnej (właściwej dla danej instalacji).

Systemy FIT i FIP są znane i cenione przez wytwórców energii w wielu krajach. Wprowadzone w Polsce instrumenty są zgodne z przepisami Unii Europejskiej, które stanowią, że tego rodzaju wspomaganie operacyjne wytwarzania energii elektrycznej z OZE nie wymaga stosowania procedury przetargowej. Są to mechanizmy wsparcia od dawna oczekiwane w branży małej hydroenergetyki, tworzą bowiem stabilne warunki funkcjonowania i rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych (wodzie).

Feed-in tariff

Mechanizm FIT umożliwia wytwórcom, posiadającym instalacje o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, odejście z systemu świadectw pochodzenia lub systemu aukcyjnego i rozpoczęcie sprzedaży energii po cenie gwarantowanej. W tym przypadku sprzedawca zobowiązany kupuje energię elektryczną po cenie – na atrakcyjnym dla wytwórcy poziomie – równej 90% ceny referencyjnej właściwej dla danej instalacji. Samodzielnie dokonuje też rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej.

Feed-in premium

FIP pozwala wytwórcy, który posiada instalacje o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW i nie mniejszej niż 500 kW, odejście z systemu świadectw pochodzenia lub systemu aukcyjnego i rozpoczęcie sprzedaży energii po cenie gwarantowanej. W tym przypadku wybrany podmiot kupuje energię elektryczną po cenie umownej, a wytwórca samodzielnie dokonuje rozliczenia z operatorem rozliczeń energii odnawialnej, uzyskując w efekcie cenę za energię na atrakcyjnym poziomie 90% ceny referencyjnej, właściwej dla danej instalacji.

Energa Wytwarzanie SA jako lider Linii Biznesowej Wytwarzania w Grupie Energa, koordynuje działalność Grupy w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnych źródłach wytwórczych, w tym kogeneracyjnych, świadczenia usług systemowych, a także przesyłu i dystrybucji ciepła.

W ramach Linii Biznesowej do produkcji energii wykorzystuje się wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny. Grupa Energa eksploatuje 47 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne, jedną elektrownię konwencjonalną (w Ostrołęce), cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie. Energa posiada największy wśród polskich grup energetycznych udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read