Strona głównaBiznesZagrożenia dla spawaczy

Zagrożenia dla spawaczy

Obowiązki wykonywane przez spawacza są uważane, jak mówią właściwe przepisy, za specjalne procesy technologiczne. Implikuje to specjalne traktowanie fachowców zajmujących stanowiska spawaczy. Wymaga się od nich wysokich kwalifikacji potwierdzonych atestami kompetencyjnymi opisanymi w polskiej normie PN-EN 45020. Wymaga się też wysokiego zrozumienia zagadnień BHP. Nie ma wątpliwości, że spawanie to niebezpieczny proces, podczas którego występują różne zagrożenia. Poniżej wymieniliśmy te najpoważniejsze

Zagrożenie pożarowe

Wysoka temperatura wynikająca z warunków technologicznych, a także łatwość powstawania odprysków płynnego metalu w połączeniu z niedopatrzeniem i niefrasobliwością, mogą być powodem powstawania pożarów podczas prac spawalniczych. Wynika z tego konieczność przestrzegania kilku niezwykle prostych reguł:

  • miejsce pracy bezwzględnie musi być wyposażone w środki gaśnicze

  • łatwopalne lub wybuchowe materiały nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska spawalniczego, lub doraźnie prowadzonych prac związanych ze spawaniem

  • materiały łatwopalne, których nie można usunąć, zaleca się osłonić materiałem ogniotrwałym

  • obiekty poddawane spawaniu powinny być schłodzone, jeśli jest to konieczne ze względów czynnościowych

  • miejsce pracy spawacza powinno być wyposażone w system opomiarowania zbierającego dane o stężeniu: gazów palnych, cieczy oraz pyłów, które tworzą z powietrzem lub innym utleniaczem mieszaniny wybuchowe

  • w związku z powyższym na stanowisku pracy spawacza należy zapewnić efektywną wentylację

  • trzeba stosować bariery techniczne

  • po zakończeniu prac, szczególnie w miejscach organizowanych doraźnie, gdzie znajdują się materiały spawalnicze zapewnić dozorowanie miejsca pracy po spawaniu.

Porażenie prądem elektrycznym

Pracownicy związani ze stanowiskiem spawania powinni być przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy, szczególnie w wypadkach porażenia prądem. Ryzyko zagrożenia życia podczas użycia prądu przemiennego jest do czterech razy większe niż przy prądzie stałym. Jednak prąd elektryczny może być groźny nawet przy niskich natężeniach. Ciało ludzkie pełne elektrolitów jest niezwykle wydajnym przewodnikiem. Dlatego zaleca się stosowanie urządzeń o wysokim stopniu ochrony.

Pole elektromagnetyczne

Niektóre materiały spawalnicze i urządzenia, do których działania używa się prądu elektrycznego, wytwarzają pole elektromagnetyczne. Potencjalnym jego źródłem jest każdy przewód zasilający. Pole elektromagnetyczne działa na ludzi niekorzystnie, zwłaszcza przy długiej ekspozycji.

Dymy, pyły i gazy przy spawaniu

Przy spawaniu, szczególnie sposobami z wykorzystaniem łuku elektrycznego, powstaje zadymienie, wzniecany jest pył i ulatniają się gazy. Powstaje nieprzewidywalna mieszanka czynników, która może negatywnie wpływać na samopoczucie i stan zdrowia pracownika. Na podstawie Karty Charakterystyki każdego z osobna materiału spawalniczego należy przewidywać i rozpoznawać zagrożenia podczas prac i stosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Artykuł przygotowany we współpracy Południową Grupą Handlową oferującą materiały spawalnicze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read